Sichere Winter mit NOMO® Schneefang und Eisstopper auf dem Dach

Dachlawinenschutz in dezentem Design
Schnee und Eis werden gleichmäßig auf der Dachfläche verteilt

Angepasst für ausgewählte Dachziegel, Betondachsteine, Ardogres, Schiefer-, Holz-, Bitumen- und Blechdächer

NOMO®die nächste Generation der Absicherung gegen Dachlawinen

Mit den neuen dezenten NOMO ® Schneefänger und Eisstopper können Sie sicher sein, dass Schnee und Eis bleibt auf dem Dach bis zum Zeitpunkt des Schmelzens liegen. Der Schneefang verhindert effektiv gefährliche Schneelawinen und Eisverlawinen von Steildächern. Der Schneefang ist so designt, dass er auf dem Dach kaum sichtbar ist. Wenn der Schnee still auf der Dachfläche liegt, vermeiden Sie Schäden und Reparaturen am Dach.

Hverken NOMO® snøfanger og israsstopper (NOMO®) eller noen produsent av snøfangergelender i Norge har noen form for godkjenning av sine løsninger.

Byggdetaljblad fra SINTEF Byggforsk (525.931 Snøfangere) beskriver i all hovedsak hvordan ulike typer snøfangergelender skal festes til taket.

Byggdetaljbladet omtaler også prinsippet for NOMO®.

Byggdetaljebladet er ingen som helst form for godkjenning av hverken NOMO® eller gelender.

Det arbeides med å skape en europeisk standard for snøfangere.

Om denne standarden var ferdig (publisert) ville produsenter kunne teste sine produkter ved eksempelvis:

 • Sintef Byggforsk
 • Sveriges tekniska forsknings och provningsinstitut (nå Rise eller www.ri.se)
 • Andre godkjente testinstitusjoner i andre europeiske land

Hvis testene blir godkjent kan en produsent CE-merke sine produkter.

CE-merkingen bekrefter at byggevaren (snøfangeren) er fremstilt og kontrollert i overensstemmelse med en harmonisert produktstandard eller et europeisk bedømmelsesdokument.

Når du bruker NOMO® du ha et snøfangergelender nederst på taket.

Denne uttalelsen er grunnløs.”

Med NOMO® trenger du ikke ha snøfangergelender nederst på taket.

Hvis du monterer NOMO® i kombinasjon med et snøfangergelender nederst på taket fører det til at du som huseier bidrar til å øke dine kostnader, metallvekten og derav klimagassutslippet.

MILJØEKSEMPEL
Med et unødvendig snøfangergelender må du ha så mye ekstra og unødvendig stål på taket ditt:
Bergen 80 kg. stål
Fredrikstad 80 kg. stål
Kristiansand 120 kg. stål
FORKLARING, GÅ TIL =>
PRODUKTSAMMENLIGNING

Svar: Ja.

NOMO® snøfanger og israsstopper (www.snofanger.no eller www.nomo.no) er testet ved:

 • SP Sveriges Tekniska Forsknings- och Provningsinstitut (Rise Research Institutes of Sweden https://www.ri.se)
 • Sintef Byggforsk, Norge https://www.sintef.no

NOMO® oppfyller alle krav som norsk tilsynsynsmyndighet – Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) måtte stille for snøfangere for skråtak.

Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i kalkulatoren.

Monteres det for få deIer gjelder ikke garanti.

Er du i tvil om beregningen for ditt tak hjelper vi deg gjerne.

Slik svarer Boverket i Sverige (som har samme funksjon som Direktoratet for byggkvalitet i Norge):

“Det er ingenting i Boverkets byggeforskrifter som begrenser bruken av verneinnretninger mot fallende is og snø avhengig av byggets fasadehøyde. Setter du opp en verneinnretning skal den kunne håndtere det som den kan forventes å bli utsatt for. Samme type beskyttelse kan benyttes, dersom det er hensiktsmessig, uavhengig av om fasade høyden er 2 meter eller 20 meter.”

I det svenske Boverkets byggregler er det kun krav til når det brukes (monteres) beskyttelsesanordninger for å hindre snø og is fra å rase ned fra et tak og skade mennesker.

Hva beskyttelsesanordningen (snøfangeren) heter har ingen betydning.

Byggteknisk forskrift § 10-3(2) TEK17 – Direktoratet for byggkvalitet: Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at ras fra tak ikke skal skade personer og husdyr. Snø og is skal ikke medføre fare for ras på områder der personer og husdyr normalt oppholder seg. Dette omfatter alt areal som ligger inntil byggverket, slik som vei, fortau og utearealer. Det gjelder også balkonger og terrasser som ikke er avsperret. I området rundt en bygning må en anta at personer kan oppholde seg og barn leke, så lenge området ikke er fysisk avsperret.

Du kan kjøpe NOMO® snøfanger og israsstopper ved å sende oss en forespørsel.  Enten du er arkitekt, byggfirma, blikkenslager, privat, eiendomsforvalter, boligsameie eller byggevarebutikk hjelper vi deg.

Vi sender til ønsket adresse eller byggeplass i Norge.

Send din forespørsel fra vårt kontaktskjema. I forespørselen behøver vi å vite følgende informasjon om takflaten som skal sikres:

 • modell takstein, skifer, tretak, papptak eller platetak
 • takform (se ulike takformer med bilde i NOMO® Kalkulator)
 • takflatens lengde eller angi antall takstein eller skifer
 • avstand takskjegg-møne i meter eller angi antall takstein eller skifer
 • takvinkel – du kan måle takvinkel med “mobilapp” eller digital vater
 • snølast – takets plassering i meter over havnivå – snølast på mark for alle kommuner er oppgitt i NOMO® Kalkulator.

Du finner informasjon i målsatte hustegninger. Er du ikke usikker på type taktekking kan du sende oss et bilde for identifisering.

Velg i NOMO® Kalkulator© type takstein eller takskifer, takform, takflatens lengde, avstand takskjegg-møne, takvinkel og snølast. Du får så oppgitt hvilken modell snøfanger som kan brukes, antall som skal monteres på takflaten og grafisk forslag til leggemønster. Montør er ansvarlig for at det monteres riktig antall NOMO® på takflaten som oppgis i kalkulatoren. Monteres det for få deIer gjelder ikke garanti.

Som bruker av NOMO® Kalkulator får du oppgitt metallvekt, antall takstein på takflaten og lekteavstand. Kalkulatoren beregner en takflate om gangen.

Det er avgjørende at lektingen av taket er gjort etter produsentenes anvisning for at snøfangeren skal passe. Beregningen er din dokumentasjon og kan lastes ned i utskriftsvennlig PDF. Dokumentasjonen tilfredstiller oppdaterte krav per 1.1.2022 i avhendingsloven. Dokumentasjon sikrer verdien på boligen ved kjøp og salg. Les mer om fordeler og mulighet for å lagre dokumentasjon i skyen med boligmappa.no. Takvinkel, snølast og type taktekking avgjør hvor mange snøfangere som skal monteres på takflaten og hvilken modell NOMO® du skal bruke.

Har du en eldre takstein som ligner på en av taksteinene som NOMO® er tilpasset til bes du ta kontakt med oss for å avklare om det er mulighet for at NOMO® likevel kan benyttes. Du finner oversikt over alle modeller takstein i tegl og betong, lapp, firkant og rektangulær skifertak i NOMO® Kalkulator.

NOMO® Kalkulator beregner ikke for takvinkler større enn 45 grader for flate taksteiner og 50 grader for steiner med krum.

Grunnen til at du ikke får beregnet antall for ditt tak er at takvinkelen er for stor. For å gjøre en beregning må du kontakte oss. Vi hjelper deg med rett beregning i forhold til din spesifikke takflate / takflater.

Har du spørsmål om beregning og montering på andre taktekkinger kan du sende oss en forespørsel.

Se FAQ for svar på flere spørsmål

NOMO® verteilt die Schneelast gleichmäßig auf der Dachfläche

Schneefang aus Gittern/Rohren/Rundholz nehmen die Schneelast mit längs verlaufenden Profilen

Das Video zeigt den Unterschied, wie Schnee und Eis auf dem Dach gehalten werden

Sichere Funktion

Mit NOMO® Schneefängern bekommt die Schnee- und Eisschicht keine möglichkeit, auf der Dachfläche zu gleiten. Dadurch wird ein Bruch der Dachziegel vermieden. Dies kann dadurch entstehen, dass bei einer Dachlawine Kräfte vom Schnee- und
der Eisschicht auf das Dach übertragen werden.

Weitere typische Schäden durch Eis- und Schneelawinen, sind das Eindringen von Wasser ins Unterdach. Schäden an Dachrinnen, Dunstrohren, Dachleitern, Dachfenstern und Dachabdichtungen. Das Dach benötigt keine jährliche Wartung aufgrund von Schäden, die durch Eis und Schnee entstehen können, wenn man die Kräfte kontrolliert und sie ruhig hält, bis sie schmelzen. Dies trägt zu einem positiven Preis-Leistungs-Verhältnis bei.

NOMO® Zeta

Einzigartige Befestigung an Dachziegeln und Dachsteinen

Das Video vergleicht die Montage von NOMO® mit dem universellen Schneefanggitter

Kein Schleifen in Dachziegeln und Dachsteinen

NOMO® Zeta und NOMO® Beta sind für Beton- und Ziegeldachziegel im Doppelkrum- und ähnlichen Format ohne Kopffalz am hinteren Rand angepasst. Beispiele für Modelle sind Benders Palema S-Stein, Nelskamp S-PFANNE und BMI Braas Doppel-S. Eine Übersicht aller Modelle, an die NOMO® angepasst ist, finden Sie im NOMO®-Kalkulator.

NOMO® BETA MONTAGEVIDEO

Werkzeugfreie Montage

NOMO® lässt sich einfach und schnell ohne Werkzeug oder zusätzliche Materialien auf Betondachsteinen und Dachziegeln montieren. Der Schneefang wird an der Hinterkante der Dachpfanne eingehängt und durch den darüber liegenden Dachpfanne festgeklemmt.

NOMO® Schneefänger ist an viele bekannte Modelle von Dachpfannen auf dem Markt angepasst. Sie finden die Auswahl im NOMO®-Kalkulator. Mit der einzigartigen Anpassung an die Form der Dachpfanne entfällt das Schleifen beim Einbau. Auf diese Weise wird das Risiko von zerbrechen der Dachziegel und Undichtigkeiten ins Unterdach vermieden. Durch das Schleifen wird die Bruchfestigkeit und Wasserundurchlässigkeit der Dachziegel reduziert.

Schneefang aus Gitter, Rohre oder Rundholz hingegen können eine Befestigung am Unterdach oder am Dachsparren mit speziell dimensionierten Schrauben erfordern. Dadurch werden Löcher im Unterdach gemacht, welches die Abdichtungsschicht des Daches bildet. Um Schneefangstützen zu montieren, die das Gitter, Rohr oder Rundholz auf den Dachziegeln halten, benötigt man oft eine Winkelschleifer, eine Schraubmaschine, Messgeräte und Holzbohle für den Dachsparren. Zusätzlich müssen Sie richtig dimensionierte Schrauben für die Befestigung am Dachsparren haben und den Abstand der Schneefangstütze kennen. Die Anzahl der benötigten Schneefangstützen hängt von der Schneelast ab, unter der das Gebäude liegt. Schneefanggitter/Rohre/Rundholz können das Schleifen in die Dachziegel für die Montage erfordern. Dadurch ändert sich unter anderem die Zertifizierung für die Bruchfestigkeit und Wasserdichtigkeit der Dachziegel. Dies sind zwei der Kriterien in der deutsch-europäischen Norm – Betondachstein DIN-EN490, Tondachziegel DIN-EN1304.

Schieferdach

NOMO® Zeta ist an die Formate Rechteck-, Quadrat- und Coquettes von Altaskifer angepasst, die von Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme verkauft werden. In Dialog mit dem Kunden finden wir eine passende Lösung für bekannte Formate und Dachdeckarten. Als Beispiele für Deckarten sind Altdeutsche Deckung, Schuppendeckung, Bogenschnittdeckung, Universal-Deckung und Rechteck-Doppeldeckung. Als Beispiele für dekorative Dachdeckarten dienen Gestaltungsvarianten wie Coquettes, Octogones, und Spitzwinkel.

MEHR ERFAREN

MONTAGEVIDEO FÜR ALTASKIFER QUADRAT

Ebener Dachstein

NOMO® Zeta ist für Betondachpfannen und Tondachziegel im flachen Format ohne Kopffalz am hinteren Rand geeignet. Beispiele für Modelle sind BMI-Braas Tegalit Aerlox, Benders Carisma, Nelskamp Planum und Creaton Kapstadt.

NOMO® Zeta Montage auf ebener Betondachstein

Hohlpfanne

NOMO® Zeta und NOMO® Beta sind für Hohlpfannen aus Beton und Ziegel ohne Kopffalz am hinteren Rand der Dachziegel angepasst. Beispiele für Modelle sind Koramic Pottelberg 451, Jacobi-Walther Hohlpfanne H1 und H2, Meyer-Holsen Hohlziegel, Creaton Verona, Benders Einfach-S und Laumanns Højslev.

NOMO® BETA MONTAGEVIDEO FÜR BENDERS EINFACH-S

Falzziegel


NOMO® Zeta ist für Falzziegel mit flachem oder gekrümmtem Profil mit Kopffalz am hinteren Rand geeignet. Beispiele für Modelle sind:

 • Dachkeramik Meyer-Holsen: Vario Hohlfalzziegel®, Vario Hohlfalzziegel® Geradschnitt, Zwilling® und Zwilling Junior®
 • BMI Monier: Hollander-V, VH-Variabel, Nova und Nortegl
 • Wienerberger Koramic: VHV Vario, Pottelberg 44, Modula und Madura
 • Röben Tonbaustoffe: Piemont

NOMO® ZETA MONTAGEVIDEO FÜR RÖBEN PIEMONT

Betondachstein im Doppelwellenformat

NOMO® Beta oder NOMO® Zeta sind für Betondachstein und Dachziegel im Doppelkrum- und ähnlichen Format ohne Kopffalz am hinteren Rand angepasst. Beispiele für Modelle sind:

 • Benders: Palema S-Stein, Mecklenburger und Einfach S
 • Braas: Doppel-S, Frankfurter Pfanne, Harzer Pfanne und Harzer Pfanne 7
 • Nelskamp: Finkenberger-Pfanne, Kronen, S-Pfanne und Sigma-Pfanne
 • Creaton: Heidelberg

NOMO® ZETA MONTAGEVIDEO FÜR BENDER PALEMA

Ardogres keramisches Dachmaterial aus Feinsteinzeug sowie Holzdächer und Dachschindeln in verschiedenen Formen und Materialien

NOMO® ist für Dachdeckungen mit flachem Profil geeignet. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung zur geeigneten Schneefanglösung.

ARDOGRES – MEHR ERFAHREN

Berechnen Sie Ihren Bedarf mit dem NOMO® KALKULATOR

Das Wartungsbuch des Hauses für die Dokumentation des Dachs
NOMO® Kalkulator - Das Wartungsbuch des Hauses für die Dokumentation des Dachs
Berechnen Sie den Bedarf selbst

Berechnen Sie den Bedarf an Schneefangern für Dachziegel, Schiefer und Ardogres direkt im Webbrowser auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone.

Erzeuge Verlegemuster

Erhalten Sie eine grafische Darstellung des definierten Verlegemusters für die zu sichernde Dachfläche

NOMO® Kalkulator - beregn behov av snøfangere for en takflate

Ihre Dokumentation für Fachleute und den Bauherrn

Speichern Sie Ihre Berechnung im PDF-Format für Ihre Dokumentation

Berechnet die Anzahl der Dachziegel und den Lattenabstand

Wenn Sie Ihren Bedarf mit NOMO® berechnen, erhalten Sie auch die Anzahl der Dachziegel und den Lattenabstand auf der definierten Dachfläche

NOMO® oder Schneefang aus Gitter, Rohren oder Rundholz zu montieren?

NOMO® Schneefang- und Eisstopper ist einzigartig an die Form der Dachziegel angepasst. Der Schneefänger wird am hinteren Rand des Dachziegels eingehakt und wird von den darüber liegenden Dachziegeln festgeklemmt. Der Schneefänger kann auch problemlos nachträglich montiert werden. Sie benötigen kein Werkzeug oder Schrauben für die Montage auf den Dachziegeln, für die NOMO® entwickelt wurde. NOMO® verteilt die Schneelast in der Dachkonstruktion. Dadurch wird der Wasserdruck von Schnee und Eis gleichmäßig verteilt. Der Schnee schmilzt gleichmäßig von der Dachtraufe zum First hin. Der Schneefang wird immer ab der ersten Reihe Dachziegel montiert. Dadurch kann nur eine minimale Menge Schnee unterhalb des gesicherten Bereichs abbrechen und auf den Boden fallen.

Schneefang aus Gitter, Rohren oder Rundholz soll an der Traufe montiert werden und kann eine Montage über der tragenden Wandkonstruktion erfordern. Das bedeutet normalerweise ein bis drei Steinreihen über der ersten Steinreihe unten am Dachtraufe und hängt von der Dachüberstand ab. Die Schneefangstütze ist nicht an die Dachziegel angepasst und erfordert daher das Schleifen von bis zu vier Punkten pro Schneefangstütze. Es müssen zwei Punkte an der darunter liegenden Dachziegel und zwei Punkte an der darüber liegenden Dachziegel geschliffen werden, wo die Schneefangstützen montiert sind. Dadurch wird die Bruchfestigkeit der Dachziegel und die Regensicherheit beeinträchtigt. Dadurch ändern sich die CE-zertifizierte mechanische Festigkeit und Wasserundurchlässigkeit. Dies kann zu gebrochenen Dachziegeln und Wassereintritt ins Unterdach führen.

Schneefang aus Gitter, Rohren oder Rundholz erzeugt Bruchlinien in der Schnee- und Eisschicht, wenn der Dachwinkel ausreichend steil ist. Die Schnee- und Eisschicht unterhalb des Schneefangs löst sich und fällt auf den Boden. Menschen, Haustiere und Eigentum können beschädigt werden. Gleichzeitig wird die Schnee- und Eisschicht auf der Oberseite des Schneefangs komprimiert. Der darüber liegende Schnee übt Druck auf den darunter liegenden Schnee aus. Schließlich ist es die innere Reibung des Schnees, die zum Schwachpunkt wird. Dies führt dazu, dass der darüber liegende Schnee auf dem Dach über den gepackten Schnee darunter, über den Schneefang gleitet und auf den Boden fällt. Als Folge der lokalen Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann es zu Dachschäden durch hohe partielle Druckbelastung am unteren Ende des Daches. Als Folge von komprimiertem Schnee gegen ein Schneefanggitter kann es zu einer Situation mit stehendem Wasser kommen, das gegen die Dachdeckung drückt. Dies geschieht aufgrund der Temperaturänderung von Minus- zu Plusgraden, der Sonneneinstrahlung und der Wärmeabstrahlung von der Dachunterlage. Sehen Sie sich den Produktvergleich für weitere Informationen an.

Gehen Sie zur Produktvergleich mit Schneefanggitter

NOMO® wurde entwickelt, um sich sowohl technisch als auch optisch um die fünfte Fassade des Hauses zu erhalten
Angepasst an viele verschiedene Modelle von Dachziegeln aus Ton und Beton
Sehen Sie sich die Auswahl an Dachdeckungen aus Schiefer an und berechnen Sie den Bedarf für ein Dach mit Schiefer im NOMO®-Kalkulator

10 Vorteile von NOMO® Schneefänger und Eisstopper für Dachziegel und Dachsteine

 • Preis-Leistungs-Verhältnis
 • Schnee und Eis ruhen auf dem Dach, bis sie schmelzen
 • Diskretes und neutrales Design – optisch unauffällig
 • Verteilung des Wasserdrucks im Schnee auf der Dachfläche
 • Werkzeugfreie Montage ohne zusätzliches Material
 • Kein erforderliches Schleifen der Dachziegel oder Dachsteine bei der Montage
 • Einfache Bedarfsberechnung im NOMO®-Kalkulator
 • Digitale Dokumentation für den Verkauf und die Wartung des Hauses
 • Spart Ressourcen und entlastet die Umwelt – unter der Hälfte der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu Schneefanghaken
 • Produktion gemäß ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 und NS-EN 1090-1
Gehen Sie zur produktvergleich mit Schneefanggitter
In den FAQ finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu NOMO® Schneefänger für Dachziegel und Dachsteine
Sehen Sie sich unsere Referenzbilder an, auf denen NOMO® auf Steildächern verwendet wird
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder ein Angebot wünschen